[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
درباره پژوهشکده هنر::
مقالات در دست انتشار::
::
ISSN: ۲۲۵۱-۸۶۳۰
 e-ISSN: ۲۲۵۱-۹۹۷۱
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 11، شماره 43 - ( تابستان 1401 ) ::
جلد 11 شماره 43 صفحات 22-7 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل زیورآلات معاصر هند با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین (مطالعه موردی: زیورآلات سال ۲۰۲۰م)
شهریار شکرپور* ، زهرا مهدی‌پور مقدم
چکیده:   (1551 مشاهده)
زیورآلات معاصر هند؛ با قدمتی کهن، همچون یک فرهنگ لغت گسترده با مفاهیم بسیار، همواره فراتر از تزئین بدن به شمار آمدهاند. آنها، بهعنوان رسانهای از سنت، هویت تاریخی، فرهنگ غنی و تغییراتی که در ادوار مختلف تمدن هند ایجاد شده، صحبت میکنند. امروزه آنچه در جامعهای همانند هند میتواند بیش از همه، توجه هر بینندهای را به خود جلب کند، حضور همزمان فرهنگهای مختلف است که هرگز از هند حذف نمیشوند، بلکه نوعی امتداد در بطن تحولات و تغییرات تاریخی ـ فرهنگی هند وجود دارد که به بهترین وجه در زیورآلات معاصر تبلور یافته است. در این پژوهش برآنیم تا با استناد به رویکرد گفتگومندی باختین (روشی برای مطالعه آثار هنری) بپردازیم و پاسخ این پرسش را بدهیم: چگونه گفتگومندی در دریافت مفهوم زیورآلات معاصر هند بروز پیدا کرده است؟ هدف، پیبردن به نحوه شکلگیری و تحلیل آنها با توجه به مفاهیم اساسی گفتگومندی است؛ زیرا به عقیده باختین، گفتگومندی روش خاصِ نگریستن به جهان است. با توجه به اینکه جلوههای معنا در زیورآلات معاصر هند، ممکن است به شکلی نهفته وجود داشته باشد، درک آنها با توجه به زمینهای در دل فرهنگ دیگر و درنتیجه گفتگومندی امکانپذیر شده است. یافتهها، به روش توصیفی ـ تحلیل محتوا انجام شدهاند که بیان میکنند، با توجه به انواع گفتار و چندصدایی در شکلگیری زیورآلات، هنرمند معاصر، یکبار بهعنوان خالق با مخاطبی برتر وارد گفتگو شده و بار دیگر، خود بهعنوان مخاطب از بیرون به متن شکل میدهد و با «دیگری» ارتباط برقرار میکند. یعنی این آثار، مسیری یکطرفه از هنرمند به سمت مخاطب نیست. بلکه بهعنوان یک رسانه مادی عمل میکند؛ که به گفتگو، شکل هنری ملموس میبخشد و به آن امکان میدهد تا در جامعه بهعنوان یک کنش گفتاری بین خود و دیگری یا بین هنرمند و مخاطب در گردش باشد. آنچه در این بین مبادله میشود معنایی دارد و معنا واقعیت گفتگوست و خصلتی پاسخگرانه دارد؛ این معنا فقط با وساطت نشانهای اتفاق میافتد که بهعنوان «دیگری» از بیرون به متن زیورآلات وارد شود. با توجه به این رویکرد، هیچ گفتار اول و آخری در زیورآلات حضور ندارد و معنای بهدستآمده نسبی و بیپایان است. درنهایت ما بهعنوان مخاطب، در زمان و مکان شخصی خود به این آثار مینگریم بهظاهر هنرمندی هندی در سال ۲۰۲۰ خلق کرده است؛ بنابراین، در باطن خود، بهطور کامل متعلق به هنرمند نیست، و همواره به گذشته و مبادی خود بازمیگردد.
واژه‌های کلیدی: گفتگومندی، دیگری، هنرمند، زیورآلات، مخاطب، باختین، هند
متن کامل [PDF 540 kb]   (701 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/3/16 | پذیرش: 1401/6/15
فهرست منابع
1. آروین، شکوفه، «مطالعه تطبیقی فیلم و رمان جنگ د‌ر ایران از منظر حضور «د‌یگری» با تکیه بر آرای باختین»، رساله د‌کتری، رشته پژوهش هنر، د‌انشکد‌ه هنر، د‌انشگاه الزهرا (س) تهران، 1397.
2. آلن، گراهام. (1400)، بینامتنیت، ترجمه پیام یزد‌انجو، تهران: مرکز.
3. امیری، ناد‌ر. (1396)، «زمینه فکری و اند‌یشه اد‌بی میخائیل باختین»، مطالعات جامعه‌شناختی، د‌وره 24، ش 1، صص 291- 317.
4. انصاری، منصور. (1384)، د‌موکراسی گفتگویی، تهران: مرکز.
5. باختین، میخائیل میخائیلوویچ. (1396)، تخیل مکالمه‌ای: جستارهایی د‌رباره رمان، ترجمه رویا پورآذر، تهران: نی.
6. باختین، میخائیل میخائیلوویچ. (1399)، زیبایی‌شناسی و نظریه رُمان، ترجمه کتایون شهپرراد‌، تهران: کتاب آبان.
7. پاکباز، رویین. (1384). نقاشی ایران از د‌یرباز تاکنون. تهران: زرین و سیمین.
8. پنجه‌باشی، الهه. (1399)، «بازتعریف گفتگومند‌ی د‌ر آثار اسماعیل جلایر د‌ر د‌وره قاجار با آراء میخائیل باختین»، رهپویه هنر، ش 7، صص 67- 78.
9. پویند‌ه، محمد‌جعفر. (1400)، سود‌ای مکالمه، خند‌ه و آزاد‌ی: میخائیل باختین و تود‌وروف، یاکوبسن، کریستوا، گلد‌من، ایوتاد‌یه؛ تهران: چشمه.
10. تود‌وروف، تزوتان. (1398)، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه د‌اریوش کریمی، تهران: مرکز.
11. حید‌رنتاج، وحید؛ مقصود‌ی، میترا. (1398)، «مقایسه تطبیقی مضامین مشترک گیاهان مقد‌س د‌ر نقش‌مایه‌های گیاهی معماری پیش از اسلام ایران و آرایه‌های معماری د‌وران اسلامی (با تأکید‌ بر د‌وره امویان و عباسیان)» باغ نظر 16(71): صص 35-50.
12. د‌اد‌ور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام. (1390)، د‌رآمد‌ی بر اسطوره‌ها و نماد‌های ایران و هند‌ د‌ر عهد‌ باستان. تهران: کلهر و د‌انشگاه الزهرا.
13. ذکرگو، امیرحسین. (1394)، اسطوره‌شناسی و هنر هند‌. تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن؛ پژوهشکد‌ه فرهنگستان هنر.
14. رحمانی، جبار. (1391)، مناسک و آیین‌های شیعی د‌ر هند‌. تهران: خیمه.
15. رستمی، افسانه، «گفتگومند‌ی د‌ر نقد‌ هنرهای تجسمی امروز ایران (مطالعه مورد‌ی د‌هه 80 د‌ر نشریات هنر فرد‌ا، حرفه- هنرمند‌، گلستانه و تند‌یس)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، رشته پژوهش هنر، د‌انشکد‌ه هنر و معماری، د‌انشگاه علم و فرهنگ، 1394.
16. روانشاد‌ی، آذین. (1397). «مطالعه تطبیقی جواهرات میناکاری گورکانیان هند‌ و قاجار و کاربست آن د‌ر طراحی و ساخت زیورآلات معاصر.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، د‌انشگاه هنر اسلامی تبریز.
17. سلیمی کوچی، ابراهیم؛ سکوت جهرمی، فاطمه. (1391)، «گفت‌و‌گومد‌اری و چند‌صد‌ایی د‌ر رمان جزیره سرگرد‌انی اثر سیمین د‌انشور»، پژوهش اد‌بیات معاصر جهان، د‌وره 17، ش 2، صص 77- 91.
18. طباییان، سید‌ه مرضیه، حبیب، فرح. (1388)، «معماری و نظم گیاه.» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ش10: صص 317- 326.
19. غیبی، مهرآسا. (1398)، 35000سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی، تهران: هیرمند‌.
20. کاشی‌زاد‌ه، ملیحه‌الساد‌ات، فرزاد‌، عبد‌الحسین، طهماسبی، فرهاد‌. (1399)، «تحلیل گفتمان زنانه د‌ر رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور با رویکرد‌ گفتگومند‌ی میخائیل باختین»، فصلنامه زبان و اد‌ب فارسی، د‌انشکد‌ه علوم انسانی، د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی واحد‌ سنند‌ج، س د‌وازد‌هم، ش 43، صص 129- 156.
21. کهنمویی‌پور، ژاله؛ خاوری، سید‌ خسرو. (1388)، «میخائیل باختین و نظام گفتمان اد‌بی»، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ش12، صص 23- 35.
22. مجتبائی، فتح‌الله. (1389)، پیوند‌های فرهنگی ایران و هند‌ د‌ر د‌وره اسلامی. ترجمه ابوالفضل محمود‌ی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
23. مقد‌اد‌ی، بهرام. (1378)، فرهنگ اصطلاحات نقد‌ اد‌بی (از افلاطون تا عصر حاضر)، تهران: فکر روز.
24. نامور مطلق، بهمن. (1394)، د‌رآمد‌ی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربرد‌ها، تهران: سخن.
25. هالاید‌، ماد‌لین؛ گوتس، هرمان. (1391)، تاریخ هنر ایران (4)؛ هنر هند‌ و ایرانی- هند‌ و اسلامی، ترجمه یعقوب آژند‌. تهران: مولی.
26. هولکوییست، مایکل. (1395)، مکالمه‌گرایی؛ میخائیل باختین و جهانش، ترجمه مهد‌ی امیرخانلو، تهران: نیلوفر.
27. هینز، د‌بورا. جی (1400)، باختین د‌ر قابی د‌یگر، ترجمه ستاره نوتاج، تهران: مؤسسه تألیف و نشر آثار هنری متن.
28. Ali Sayed, Nafisa. (2015), Mughal jewellery; A sneak peek of jewellery under Mughals. India: partridge.
29. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. 1984a. Problems of Dostoevsky's poetics, edited & translated by Caryl Emerson. Minneapolis: University of Minnesota press.
30. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. (1984b), Rabelais and his world, Translated by H. Isowolsky. Cambridge MA: MIT press.
31. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. (1981), The dialogic imagination: four essays, Michael Holquist (eds), Caryl Emerson & Michael Holquist (Trans), Austin and London: University of Texas press.
32. Bala Krishnan, Usha Ramamrutham. (2001), Jewels of the Nizams. New Delhi: department of culture, goverment of India.
33. Bala Krishnan, Usha Ramamrutham, and Meera Sushil Kumar. (2001),. Indian jewellery, Dance of the peacock. India: India book house limited.
34. Barnard, Nick. (2008), Indian jewellery; The V&A collection. New Delhi: Timeless books.
35. Bhushan, Jamila Brij. (1964), Indian jewellery, ornaments and decorative design. D. B. taraporevala sons.
36. Carvalho, Pedro Moura. (2010), Gems and jewels of Mughal India. London: The nour foundation.
37. Chandra, Bipan. (1971), Modern India. New Delhi: National council of educational research and training.
38. Chellam, Chitra. (2016), "A study on jewellery in Tamil Nadu." PhD diss, Manonmaniam Sundaranar Unive.
39. Dave, Dushyant. (2018), "Motifs in ornamention: special reference to Rajasthani Kundan- Meena jewellery." PhD diss, Banasthali Unive, India.
40. Desebrock, Nigel. (2002), An introduction of the Indian gold market. Australia: Grendon international research and virtual metals research & consulting.
41. Graf, Anastasia. (2005),"Representing the other: A conversation among Mikhail Bakhtin, Elizabeth Bishop, and Wislawa Szymborska", comparative literature, Vol. 57. No. 1. Pp. 84- 99. [DOI:10.1215/-57-1-84]
42. Kaur, Prabhijot. (2012), "Women and jewelry- the traditional and religious dimensions of ornamentation". research gate.
43. Kaur, Ramandeep. (2013), "Style of Mughal jewelry" (30 April). https://www.mapsofindia.com (1400/ 6/ 14).
44. Linell, Per. (2008), Essential of dialogism, Sweden: Department of communication studies linkoping University.
45. Marchenkova, Ludmila. A. (2005), "Interpreting dialogue: Bakhtin's theory and second language learning", PhD dissertation, School of the Ohio state University, Columbus, United States.
46. Morson, Gary, and Caryl Saul Emerson. (1990), Mikhail Bakhtin: creation of a prosaics, Stanford, CA: Stanford Unoversity press. [DOI:10.1515/9780804765961]
47. Nigam, M L. (1999), Indian jewellery. New Delhi: Roli books.
48. Petrilli, Susan. (1992), "The detotalizing method, human sciences and the dialogic of values in Mikhail Bakhtin", social semiotics, Vol. 2, No. 2, Pp. 98- 112. [DOI:10.1080/10350339209360362]
49. Rani, Punam, and Vivek Singh. (2013), "Traditional to contemporary Indian jewellery: a review." GRA (Global research analysis) 2(1): 87- 88. [DOI:10.15373/22778160/January2013/52]
50. Serra, M. Folch. (1990), "Place, voice, space: Mikhail Bakhtin's dialogical landscape", Environment and planning: society and space, Vol. 8, Pp. 255- 274. [DOI:10.1068/d080255]
51. Shetty, Chetana, and Moitreyee Saha. (2015), "Indian women traditions: jewels and rituals- A review." BNB: 99-103.
52. Shirkhani, Fatemeh, and Ali Jamali Naseri, and Nabieh Feilinezhad. (2015), "Bakhtinian dialogic concept in language learning process", 6th world conference on psychology counseling and guidance, 14-16 May, Turkey, Pp. 510- 515. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.09.060]
53. Stronge, Susan, Nima Smith, and James C Harle. (1988), A golden treasury: Jewellery from the Indian subcontinent. New York: Rizzoli international publications in association with the Victoria and Albert museum and Grantha corporation.
54. https://www.indianetzone.com (1400/ 6/ 16).
55. Instagram: Farah Khan Ali (1400/ 10/ 27).
56. Instagram: suhanipittie (1400/ 10/ 27).
57. https://munnuthegempalace.com (1400/ 10/ 28).
58. https://vakjewels.com (1400/ 10/ 29).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shokrpour S, Mehdipour Moghaddam Z. Analysis of Contemporary Indian Jewelry with the Dialogism approach of Mikhail Bakhtin (Case study: Indian Jewelry in 2020). کیمیای هنر 2022; 11 (43) :7-22
URL: http://kimiahonar.ir/article-1-2120-fa.html

شکرپور شهریار، مهدی‌پور مقدم زهرا. تحلیل زیورآلات معاصر هند با رویکرد گفتگومندی میخائیل باختین (مطالعه موردی: زیورآلات سال ۲۰۲۰م). کیمیای هنر. 1401; 11 (43) :7-22

URL: http://kimiahonar.ir/article-1-2120-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 43 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Kimiya-ye-Honar
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4657