کیمیای هنر- رویدادها
گزارش تصویری اولین نشست نقد و بررسی کتاب‌های هنر معاصر​

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

                         

AWT IMAGE

                                        

AWT IMAGE

                                   

AWT IMAGE

                                     

AWT IMAGE

                                                         

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.68.95.fa
برگشت به اصل مطلب