کیمیای هنر- رویدادها
آمار فصلنامه کیمیای هنر در سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال ۱۴۰۱ شش ماه اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده ۶۹ ۱۵ ۹۵۹
پذیرفته شده ۲۰ ۲ ۴۰۱
رد شده ۴۹ ۱۳ ۵۵۸
نرخ پذیرش ۲۹% ۱۳% ۴۲%
نرخ عدم پذیرش ۷۱% ۸۷% ۵۸%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال ۱۴۰۱ شش ماه اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) ۱۶۰.۸۳ ۲۳.۰۱ ۳۷۱.۶۴
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) ۲۵.۰۱ ۵ ۱۰۴.۰۶

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال ۱۴۰۱ آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات ۲.۳۳۵ ۲,۲۶۶,۴۶۰
دریافت فایل مقالات ۱.۶۵۱ ۱,۱۰۹,۱۵۳

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: ۷۶۹ ۱۷۹
مقالات دارای دو نویسنده: ۹۴۲ ۱۴۳
مقالات دارای سه نویسنده: ۳۶۴ ۵۵
مقالات دارای چهار نویسنده: ۹۹ ۱۷
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: ۲ ۰

۵۰ سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات ۳۰۱ ۱۴۰ ۱۱
دانشگاه تهران ۲۵۶ ۱۴۷ ۲۶
دانشگاه الزهرا ۱۸۷ ۹۹ ۱۰
دانشگاه تربیت مدرس ۱۷۳ ۹۱ ۶
دانشگاه هنر تهران ۱۵۰ ۸۴ ۱۴
دانشگاه هنر اصفهان ۱۴۳ ۷۱ ۹
دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۰۳ ۵۱ ۳
دانشگاه شاهد ۷۱ ۳۷ ۳
دانشگاه هنر ۵۳ ۳۱ ۳
دانشگاه شهید بهشتی ۴۷ ۳۰ ۸
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ۴۰ ۲۲ ۴
دانشگاه مازندران ۴۰ ۲۱
دانشگاه علامه طباطبایی ۳۹ ۲۷ ۱۴
دانشگاه آزاد اسلامی همدان ۳۸ ۱۳
دانشگاه ادیان و مذاهب ۳۷ ۳۳ ۶
دانشگاه بوعلی سینا ۳۷ ۲۰ ۳
دانشگاه اصفهان ۳۴ ۲۲ ۲
دانشگاه شیراز ۳۳ ۱۷
دانشگاه پیام نور تهران ۲۸ ۱۴
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال ۲۷ ۹ ۳
دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۳ ۱۳
دانشگاه آزاد ۲۳ ۱۴ ۱
دانشگاه سوره ۲۰ ۱۰
دانشگاه یزد ۲۰ ۱۲ ۳
دانشگاه خوارزمی ۱۸ ۱۱ ۱
پژوهشکده هنر ۱۷ ۱۷ ۱۲
دانشگاه گیلان ۱۶ ۱۱
دانشگاه علم و فرهنگ ۱۶ ۱۲
دانشگاه محقق اردبیلی ۱۶ ۹
موسسه آموزش عالی فردوس ۱۶ ۱۱
دانشگاه سمنان ۱۵ ۱۲
دانشگاه پیام نور ۱۴ ۸ ۱
دانشگاه آزاد اسلامی کرج ۱۴ ۸ ۱
دانشگاه هنر شیراز ۱۳ ۷
دانشگاه کاشان ۱۳ ۶
دانشگاه آزاد اسلامی یزد ۱۲ ۵
دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۲ ۷
دانشگاه صدا و سیما ۱۲ ۷
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ۱۲ ۸
دانشگاه نیشابور ۱۲ ۷ ۱
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۲ ۷
فرهنگستان هنر ۱۱ ۱۱ ۶
دانشگاه زنجان ۱۱ ۷ ۲
دانشگاه قم ۱۱ ۸
دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰ ۶ ۳
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۰ ۴
دانشگاه بیرجند ۹ ۶
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ۹ ۶
دانشگاه فردوسی ۹ ۷ ۱
آموزش و پرورش ۹ ۸


فهرست داوران فصلنامه کیمیای هنر در سال ۱۴۰۱
تعداد کل داوران در سال ۱۴۰۱: ۴۰

(فهرست داوران به ترتیب الفبا) 

ندا     اخوان اقدم
مهیار    اسدی
سید غلامرضا     اسلامی
رحمت     امینی
هادی        آذری ازغندی
یعقوب      آژند
بهروز محمودی       بختیاری
مریم         بختیاریان
حسن        بلخاری
مجید        پروانه‌پور
اسماعیل   پناهی
قاسم         پورحسن
مرضیه    پیراوی ونک
علی         تقوی
سعید        حقیر
سعید        خاقانی
بابک        خضرائی
کاوه          خورابه
مهسا        خوئی
نسرین      دستان
سمیه        رمضان ماهی
حسن        زین الصالحین
پویا          سرایی
نادر          شایگان فر
حمیدرضا شعیری
رامتین     شهبازی
علی اصغر      شیرازی
نیر           طهوری
ناهید        عبدی
زهرا        عسلی
سیدمحمد  فدوی
تاجبخش   فنائیان
عبدالحسین   لاله
مصطفی  محقق داماد
مینا          محمدی وکیل
سید مصطفی      مختاباد
مهدی       مکی نژاد
مریم         مونسی سرخه
بهمن        نامور مطلق
مهران     هوشیار
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.68.125.fa
برگشت به اصل مطلب