کیمیای هنر- رویدادها
گزارش سمپوزیوم بین‌المللی نقش دونهوانگ در تعامل چین با جهان خارج

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

غارهای دونهوانگ در ترکستان چین یکی از بزرگترین گنجینه‌های هنر و ادبیات آسیای مرکزی و بویژه مانویان و سُغدیان است. پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر در نظر دارد با همکاری سرای ایرانشناسی، و گروه پژوهشی ایرانشناسی و اسلامشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست گزارشی از «سمپوزیوم بین المللی نقش دونهوانگ در تعامل چین با جهان خارج» ارائه کند.

یادآوری می‌شود این سمپوزیوم از ۲۲ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ در دونهوانگ چین  برگزار شد.

نشست سرای ایرانشناسی شنبه دوازدهم دی ماه ۹۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کتابخانه ملی ایران با حضور سخنرانان، دکتر نسرین دستان و دکتر محسن جعفری مذهب برگزار می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.68.113.fa
برگشت به اصل مطلب