کیمیای هنر- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه کیمیای هنر در پایگاه‌های داده‌ای زیر نمایه می‌شود:
 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 

yun.ir/dhnpg۲پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور، مگیران

yun.ir/l۱yij۶پایگاه مجلات تخصصی، مرکز تحقیقات علوم اسلامی

yun.ir/f۲y۵y۱

پایگاه جهاد دانشگاهی (SID) 

   

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می نماید.Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find-1.67.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب