کیمیای هنر- اهداف و چشم‌انداز
اهداف و چشم‌انداز فصلنامه کیمیای هنر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/13 | 
چشم‌انداز فصلنامه کیمیای هنر ارتقاء پژوهش‌های دانشگاهی و علمی معاصر از طریق بسترسازی برای طرح مباحث زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر است. این فصلنامه با تمرکز بر حوزه‌های هنر و علوم انسانی و سایر مباحث بینارشته‌ای و مرتبط با زیبایی‌شناسی فلسفی و حکمت هنر، مشوق پژوهش‌های نو در زمینه‌های مذکور است.

اهداف اصلی فصلنامه کیمیای هنر عبارت است از:
  • ایجاد پیوند میان فرهنگ و هنر از جمله واقعیات جاری در جامعه هنری و محیط‌های پژوهشی دانشگاهی
  •  تأکید بر خلاقیت در طرح ایده‌های فلسفی، حکمی و زیبایی‌شناختی
  •  به‌کارگیری روش‌های نوین علمی و پژوهشی و نیز طرح مباحث روشمند در حوزهٔ فلسفه و حکمت هنر
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find-1.42.129.fa.html
برگشت به اصل مطلب