:: دوره 10، شماره 39 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 10 شماره 39 صفحات 52-37 برگشت به فهرست نسخه ها
واکاوی مفهوم «استفادۀ منصفانه» در هنر معاصر با بررسی پرونده‌های حقوقی جف کونز و ریچارد پرینس
فروغ خبیری ، زهرا رهبرنیا
چکیده:   (2193 مشاهده)
این مقاله در پی آن است تا با بررسی گونههای متکی بر کپی در هنر معاصر، چگونگی انطباق آنها با قانون مالکیت فکری را بررسی کند. در این راستا، با بررسی موردی پروندههای «ازآنخودسازی» و معیارهای دکترین استفاده منصفانه در آنها، حدود و صغور کپی قانونی و خلاقانه تعیین میشود. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه استفاده منصفانه به عنوان یک راهحل حقوقی در بروز خلاقیت بیشتر به هنرمندان کمک میکند؟ فرضیه مقاله این است که استفاده منصفانه راهحل میانجی حقوق و هنر برای به تعادل رساندن سختگیری قوانین کپیرایت است. از اینرو، پروندههای هنرمندانی چون جف کونز و ریچارد پرینس به عنوان موارد تأثیرگذار در تاریخ هنر و حقوق انتخاب شده و معیارهای استفاده منصفانه در آنها استخراج و تحلیل میشوند. روش پژوهش مقاله حاضر، روش پژوهش رهنامهای است که در آن با استفاده از آرای دادگاهها و بررسی پروندهها تحولات قوانین کپیرایت متناسب با ویژگیهای هنر معاصر بیان میگردد. نتایج تحلیل پیش «رو، نشان میدهد که استفاده منصفانه با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر پارودی و تغییر شکل بیش از هر چیزی در پی دفاع از بیانگری و بروز خلاقیت هنرمند است. همچنین، بررسی عملکرد دادگاهها به روش پژوهش رهنامهای نشان میدهد که بروز خلاقیت هدف مشترک قانون مالکیت معنوی و هنر معاصر است.
واژه‌های کلیدی: حقوق مالکیت فکری، هنر معاصر، کپی رایت، استفاده منصفانه، از آن خودسازی
متن کامل [PDF 663 kb]   (809 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/30 | پذیرش: 1400/5/6
فهرست منابع
1. جعفری تبار، حسن. (1396) «چنان بخوان که تو دانی در باب شش شیوه نقد حقوقی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 20(79)، 74-37.
2. زرکلام، ستار. (1398)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سمت.
3. شاکری، زهرا. (1394)، «استفاده منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟»، مطالعات حقوق خصوصی، (2)45.
4. شیوا، آیسان، حسامی منصور، شاکری زهرا. (1399)، «از آن خودسازی هنری و تعیین جایگاه حقوقی پدیدآورنده»، کیمیای هنر، 9 (36).
5. کاتوزیان، ناصر. (1397)، مقدمه علم حقوق، تهران: گنج دانش.
6. میرحسینی، سیدحسن. (1391)، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، جلد دوم، تهران: میزان.
7. "Jeff Koons Artist Overview and Analysis". [Internet]. 2020. TheArtStory.org Content compiled and written by The Art Story Contributors Available from: https://www.theartstory.org/artist/koons-jeff/ First published on 07 May 2016. Updated and modified regularly [Accessed 12 Oct 2020].
8. Adler, Amy, and Jeanne C. Former. "Taking Intellectual Property into Their Own Hands." Calif. L. Rev. 107 (2019): 1455.
9. Adler, Amy. "Fair use and the future of art." NYUL Rev. 91 (2016): 559.
10. Anderman, Steven D., ed. The interface between intellectual property rights and competition policy. Cambridge University Press, 2007. [DOI:10.1017/CBO9780511495205]
11. Cantalamessa, Elizabeth. "Appropriation art, fair use, and metalinguistic negotiation." The British Journal of Aesthetics 60, no. 2 (2020): 115-129. [DOI:10.1093/aesthj/ayz055]
12. Enriquez, Anthony R. "The Destructive Impulse of Fair Use After Cariou v. Prince." DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L 24 (2013): 1. [DOI:10.2139/ssrn.2328855]
13. Gawas, Vijay M. "Doctrinal legal research method a guiding principle in reforming the law and legal system towards the research development." (2017).
14. Ginsburg, Jane C. "Fair use in the United States: Transformed, deformed, reformed?" Sing. J. Legal Stud. (2020): 265. [DOI:10.2139/ssrn.3484949]
15. Hutcheon, Linda. A theory of parody: The teachings of twentieth-century art forms. University of Illinois press, 2000.
16. Sarmiento, Sergio Munoz, and Lauren van Haaften-Schick. "Cariou v. Prince: toward a theory of aesthetic-judicial judgments." Tex. A&M L. Rev. 1 (2013): 941. [DOI:10.37419/LR.V1.I4.6]
17. Zwisler, John Carl. "(Mis) appropriation Art: Transformation and Attribution in the Fair Use Doctrine." Chi.-Kent J. Intell. Prop. 15 (2016): 163.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 39 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها