کیمیای هنر- مقالات در دست انتشار
مقالات در دست انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
۱. محاکات مناظر اروپایی در نقاشی متأخر صفوی 
عبدالله آقائی، حنیف رحیمی

۲.روش‌شناسی مطالعات سبک در طرح و نقش قالی ایران
عبدالله میرزایی

۳.پدیدارشناسی مکان و فضا در صحنه‌ی تئاتر با توجه به نظریات نوربرگ شولتز ( مطالعه‌ی موردی کارگردانی نمایش اینشتین در ساحل رابرت ویلسون)
الناز عبدالهی موسالو، حمیدرضا افشار

۴. تحلیل معنا در قالیچه محرابی موجود در موزه متروپولیتن با روش آیکونولوژی
ساحل عرفان‌منش، یعقوب آژند، بهمن نامور مطلق

۵. رویکرد رتوریک – زیبایی شناختی به ساخت بندی ارتباط تصاویر و ابداعات بصری به سیاست جهانی
آرش بیداله خانی
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.71.128.fa
برگشت به اصل مطلب