کیمیای هنر- انتشارات
اوج نگارگری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

اوج نگارگری

نویسنده: استوارت کری ولش و همکاران

به کوشش دکتر سید کمال حاج‌سید جوادی

153 صفحه؛ 800000 ریال

 

در این کتاب نگاره‌های شاهنامه طهماسبی شامل پنجاه و شش مجلس ارائه و تحلیل و بررسی شده‌اند.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.69.28.fa
برگشت به اصل مطلب