کیمیای هنر- انتشارات
فهرست نسخ خطی موسیقی ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

فهرست نسخ خطی موسیقی ایرانی

گردآوری: محمد‌تقی مسعودیه و قدسیه مسعودیه

ویراستار: محمد‌تقی حسینی

232 صفحه

 

این کتاب، فهرست توصیفی دویست و چهار اثر فارسی در حوزه موسیقی ایران است که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن توسط جناب آقای محمدتقی دانش‌پژوه در فهرستی از نسخ خطی فارسی و عربی با عنوان مداومت در اصول موسیقی ایران آورده شده است. در این کتاب علاوه بر شرح بیشتر نسخ خطی، فهرست‌ها و چاپ‌های مناطق مختلف،‌ مباحث موزیکولوژی و انتوموزیکولوژی آثار توصیف شده است و نسخ موجود در کتابخانه‌های خارج از ایران را نیز در بر دارد.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.69.27.fa
برگشت به اصل مطلب