کیمیای هنر- انتشارات
معماری چین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

معماری چین

نویسنده: سای‌یان‌شین و لوبینگ جیه

مترجم: هاله نبوی

206 صفحه؛ 67000 ریال

 

سای‌یان شین و لوبینگ جیه از محققان برجسته چین در این کتاب معماری چین را از دیدگاه زیبایی‌شناختی و فلسفی مورد بررسی قرار داده‌اند. در این اثر شهرهای باستانی چین، کاخ‌های امپراطوری، معابد و کاخ‌های خدایان،‌ باغ‌های سلطنتی و خصوصی چینی و خانه‌های مسکونی بومی مورد بحث قرار گرفته‌اند. علاوه بر این درباره تزئینات معماری، طرح و ساختار معماری چین باستان و تأثیرات غرب بر معماری چین نیز مباحثی مطرح شده است.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.69.25.fa
برگشت به اصل مطلب