کیمیای هنر- انتشارات
تاریخ نقاشی چین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

تاریخ نقاشی چین

نویسنده:‌ ژانگ آنژی

 مترجم: آرش جلال منش

210 صفحه؛ 95000 ریال

 

هدف این کتاب، معرفی سیر رشد و تحول و برشماری نقاط عطف نقاشی چینی است که در این اثر با تکیه بر شواهد اعم از قدیمی یا جدیداً کشف شده و نیز سند‌های مکتوب دارای اهمیت، به انجام رسیده است. در این کتاب به زندگی و آثار نقاشان مهم و نمونه‌ای چینی پرداخته شده است و مسائل کم‌اهمیت از قبیل اسامی مستعار، محل تولد و مناصب حکومتی آنان، موضوع بررسی نبوده است. نقاشی‌های دیواری و طوماری، اصلی‌ترین صورت‌های نقاشی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.69.24.fa
برگشت به اصل مطلب