کیمیای هنر- انتشارات
هنر و باستان‌شناسی کره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 هنر و باستان‌شناسی کره

نویسنده: جین ژورتال

 مترجم: داود طبایی

 425 صفحه؛ 125000 ریال

جین پورتال با هدف مطلع کردن و علاقه‌مند ساختن افراد غیرکارشناس نسبت به موضوع مدت‌ها مغفول مانده هنر و باستان‌شناسی کره، در این کتاب در شش فصل هنر و باستان‌شناسی این سرزمین را از دوره پیشاتاریخی تا قرن بیستم معرفی کرده است. این کتاب همچنین مقدمات گشایش نمایشگاه دائمی هنر کره در موزه بریتانیا را فراهم کرده است. حوادث تاریخی موجب غفلت از پژوهش درباره فرهنگ کره و در نتیجه کم‌اطلاعی اغلب مردم دیگر تمدن‌ها از تاریخ کهن این سرزمین شده است. در این کتاب کوشش شده است تا حدودی تعادل به این عرصه بازگردد.

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.69.22.fa
برگشت به اصل مطلب