کیمیای هنر- رویدادها
مراسم یادبود دکتر مهرانگیز مظاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

مراسم یادبود دکتر مهرانگیز مظاهری پژوهشگر و عضو گروه‌ تخصصی هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و گروه پژوهشی تاریخ هنر پژوهشکده هنر
 سخنرانان: دکتر ایرج نعیمایی، دکتر محمدعلی رجبی و دکتر ناهید عبدی
زمان: چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳، ساعت ۱۴:۳۰
مکان: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، تقاطع طالقانی، شماره ۱۵۵۲، فرهنگستان هنر، طبقه سوم.
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.68.56.fa
برگشت به اصل مطلب