کیمیای هنر- رویدادها
زمان برگزاری کارگاه «نماد‌شناسی هنر شرق» به تعویق افتاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

زمان برگزاری کارگاه «نماد‌شناسی هنر شرق» به تعویق افتاد.

تاریخ دقیق برگزاری این کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find.php?item=1.68.122.fa
برگشت به اصل مطلب