کیمیای هنر- درباره نشریه
درباره کیمیای هنر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه تخصصی کیمیای هنر، نشریه‌ای است که به انتشار مقالات تألیفی پژوهشگران و صاحب‌نظران در خصوص مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با فلسفه و حکمت هنر می‌پردازد. در این راستا، فصلنامه پذیرای مقالات میان‌رشته‌ای با تاکید بر نظریه‌های هنر و زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر، فلسفه تاریخ هنر، و سایر حوزه‌هایی است که به نحوی با رویکردهای فلسفی به هنر مرتبط هستند.
فصلنامه کیمیای هنر مطابق نامه شماره ۳/۱۸/۴۲۸۰۴ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی گردیده است.
 
ISSN: ۲۲۵۱-۸۶۳۰
 e-ISSN: ۲۲۵۱-۹۹۷۱

پژوهشکده هنر در انتشار فصلنامهٔ کیمیای هنر با انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران طی توافق‌نامه شماره ۲۵۱۱۲ پ.ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ همکاری می‌کند. 
نشانی مطلب در وبگاه کیمیای هنر:
http://kimiahonar.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب